PAULA SOCHACKA

SÁLFRÆÐINGUR

My name is Paulina, although I prefer Paula, it is shorter and less official .


I am 31 years old, I come from Poland. My greatest passion is cycling, I write my own texts, I love listening to music and reading. I have a master’s degree in psychology from the University of Lodz at the Institute of Psychology.


My education, life and work experience help me understand and support people in need. I think that living in a foreign country, away from family and friends, can increase the feeling of loneliness and the stress you experience in everyday situations. It is good to have a person to turn to for help – I will be happy to listen, advise and look for the best solutions available.

– – –


Pólska


Nazywam się Paulina, choć wolę Paula, jest krócej i mniej oficjalnie.


Mam 31 lat, pochodzę z Polski. Moją największą pasją jest jazda na rowerze, piszę własne teksty, uwielbiam słuchać muzyki i czytać. Posiadam tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim w Instytucie Psychologii.


Moje wykształcenie, doświadczenie życiowe i zawodowe pomagają mi zrozumieć i udzielać wsparcia osobom w potrzebie. Myślę, że życie w obcym kraju, z dala od rodziny i przyjaciół może potęgować uczucie osamotnienia i wzmacniać przeżywany stres w codziennych sytuacjach. Dobrze jest mieć osobę do której można się zwrócić po pomoc- chętnie wysłucham, doradzę i razem poszukamy najlepszych dostępnych rozwiązań.